Мар. 182021
 

Благодарим на всички деца и родители, които станаха съпричастни към инициативата „Да дадем втори живот на отпадъците”, с която ДГ „Слънце” се включи в Световния ден на рециклирането – 18 март. Изложението на всички произведения ще бъде реализирано при подходящи условия и време в двора на детската градина, където ще можете да ги разгледате и да им се насладите.

Мар. 022021
 

Децата от подготвителна четвърта А група Ви поздравяват за националния празник.

1

 

 

Ное. 122020
 

Уважаеми родители,

 

Във връзка с последното изменение на Наредба № 5 за предучилищното образование и съгласно заповед, за периода от 16.11.2020 г. до 03.01.2021г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна детска градина, са допустими по желание на родителя, след писмено уведомяване до директора.

Писменото уведомяване от страна на родителите може да се изпрати на официалния имейл на детската градина, както и да се предостави лично от родителите. Уведомленията от родителите може да се подават още от днес.