НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ „СЛЪНЦЕ Е НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА“

 

постер на фестивала

СТАТУТ НА ФЕСТИВАЛА

 

Ежегоден онлайн фестивал, посветен на Международния ден на слънцето – 3 май. Фестивалът се организира за деца, които посещават детска градина с името „Слънце“ или негово производно. Той се осъществява с подкрепата на:

– РУО, гр. Пловдив

– Община Пловдив <!-– отдел Образование -– Община Пловдив – район Тракия–>

 

I. Общи положения

Фестивалът „Слънце“ е нашата детска градина“ се провежда за първа година, но е с идеята да стане ежегоден и да е в онлайн пространството.

Право на участие имат само деца, които посещават детски градини с името „Слънце“ или негово производно. Всяко участие с изпълнение или творба трябва да е подчинено на темата на фестивала – слънцето. По свой уникален начин, всяко дете или група деца от различните детски градини на територията на България, представят името „Слънце“.

II. Условия за участие

 1. Участниците изпращат видео записи на свои изпълнения или снимки на творбите си. Децата се представят с видео запис на свое изпълнение с продължителност до 4 минути, изпратено като файл или като линк на публикувано видео в YоuTube. Ако участието е с рисунка, пластика или друг художествен предмет, се изпраща снимка. На самата снимка трябва да бъде изписана или добавена следната информация: името на детето/децата, групата му/им и името и населеното място на ДГ. Записите или снимките, с които се представят участниците, могат да бъдат направени с домашна камера, телефон или друго записващо устройство. Всеки участник може да участва и в трите раздела, но само с по едно участие.
 2. Участието във фестивала се организира в три раздела:
 • Изобразително изкуство (приложно изкуство) – без ограничение относно използваната техника на творбата
 • Художествено слово – изпълнение на стихотворение
 • Вокално изкуство – изпълнение на песен (солово или вокална група)
 1. Присъжда се награда на ДГ „Слънце“, гр. Пловдив – медал и грамота за всеки раздел.
 2. Записването за участие става чрез изпращане на попълнени заявка/и и декларация/и и изпращане на видео запис на изпълнение/я или снимка/и на имейл festival_slance@abv.bg
 3. Попълва се заявка за всяко отделно участие.
 4. Заявките и представителните материали се изпращат в срок.
 5. Всички участници получават електронен сертификат за участие, който се изпраща на имейл адреса, подаден в заявката.

 

III. Срокове

 1. 20.03 – 20.04.2024 г. – подаване на заявки, материали и декларации за участие
 2. Материалите се публикуват по реда на тяхното изпращане
 3. Снимките от раздел изобразително изкуство ще бъдат публикувани на сайта на ДГ „Слънце“ – Пловдив – https://slance-dg.com/site/,
  а видеата от разделите вокално изкуство и художествено слово – в YouTube канала на ДГ „Слънце“ – Пловдив – https://www.youtube.com/
 4. 03.05.2024 г. – обявяване на наградата на ДГ „Слънце“, гр. Пловдив на страницата ни във Фейсбук и на сайта ни.
 5. 05 – 10.05.2024 г. – изпращане на сертификатите и наградите

IV. Цели на фестивала

 1. Да се провокира творческото мислене на децата относно името на детската им градина.
 2. Да се развива детската артистичност и желание за изява.
 3. Да съдейства за популяризирането на творческата дейност в детските градини.


В световния ден на слънцето – 3 май, искаме да благодарим на всички деца и техните учители, които се включиха в нашия фестивал, посветен на този ден! Творбите, които получихме и можете да видите на нашия сайт – https://slance-dg.com/site/ , надвишават бройката 200 в различните ни раздели. Всяко участие е уникално, смислено и красиво и ние се затруднихме при избора си за отличие. Все пак взехме решение и с радост споделяме имената на участниците, които ни впечатлиха най-много. Надяваме се, че догодина ще споделим и обменим още повече творчески идеи на нашите деца, които посещават детски градини с името „Слънце“ или негово производно. Благодарим и до нови срещи!

спец награди инфо