Февр. 022017
 

1. Обява Time stamp: Feb 2 16:36:51.445 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: Feb 2 16:37:09 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Обява : ИНФОРМАЦИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА – 10.02.2017 год. 16:00 часа. Удължава се срока – доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на ДГ „Слънце“ до 13.02.2017 год. – 16:30.часа. Отваряне на офертите на 14.02.2017 год. – 10:00 часа. Time stamp: Feb 10 14:20:00 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4.Протокол от 14.02.2017 г. от работата на комисията Time stamp: Feb 15 07:36:50.568 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )