Сеп. 152017
 

Утвърждавам:

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2019 г. ДО 31.05.2020 г.

ПЪРВА ГРУПА ДГ „Слънце “

07.00 – 08.30 ч. Прием на децата /сутрешно раздвижване, дейност по избор на децата, дейности, организирани от детския учител/
08.30 – 09.15 ч. Закуска /разговори, игри, ритуали, поздрав и др./
09.15 – 10.00 ч. ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации, подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.
10.00 – 10.20 ч. Подкрепителна закуска
10.20 – 12.00 ч. ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации, дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител, игри на открито, разходки, закалителни процедури и др.
12.00 – 12.30 ч. Обяд
12.30 – 15.30 ч. Следобеден сън
15.30 – 15.45 ч. ДФПВ-Подвижни игри
15.45 – 16.00 ч. Подкрепителна закуска
16.00 – 19.00 ч. ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата, игри, разходки, наблюдения, творчески дейности и др.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Утвърждавам:

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2019 г. ДО 31.05.2020 г.

ВТОРА ГРУПА ДГ „Слънце “

07.00 – 08.30 ч. Прием на децата /сутрешно раздвижване, дейност по избор на децата, дейности, организирани от детския учител, индивидуална работа/

08.30 – 09.15 ч. Закуска /разговори, игри, ритуали, поздрав и др./
09.15 – 10.00 ч. ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации, подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.
10.00 – 10.20 ч. Подкрепителна закуска
10.20 – 12.00 ч. ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации, дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител, игри на открито, разходки, закалителни процедури и др.
12.00 – 12.30 ч. Обяд
12.30 – 15.30 ч. Следобеден сън
15.30 – 15.45 ч. ДФПВ-Подвижни игри
15.45 – 16.00 ч. Подкрепителна закуска
16.00 – 19.00 ч. ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата, игри, разходки, наблюдения, творчески дейности, ателиета

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Утвърждавам:

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2019 г. ДО 31.05.2020 г.

ТРЕТА ПГ ГРУПА ДГ „Слънце “

07.00 – 08.30 ч. Прием на децата /сутрешно раздвижване, дейност по избор на децата, дейности, организирани от детския учител, индивидуална работа/

08.30 – 09.15 ч. Закуска /разговори, игри, ритуали, поздрав и др./
09.15 – 10.00 ч. ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации, подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.
10.00 – 10.20 ч. Подкрепителна закуска
10.20 – 12.30 ч. ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации, дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител, игри на открито, разходки, закалителни процедури и др.
12.30 – 13.00 ч. Обяд
13.00 – 15.30 ч. Следобеден сън
15.30 – 15.45 ч. ДФПВ-Подвижни игри
15.45 – 16.00 ч. подкрепителна закуска
16.00 – 19.00 ч. ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата, наблюдения, творчески игри, игри с правила, дейност по ателиета, разходки и др.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Утвърждавам:

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2019 г. ДО 31.05.2020 г.

ЧЕТВЪРТА ПГ ГРУПА ДГ „Слънце “

07.00 – 08.30 ч. Прием на децата / сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др. /
08.30 – 09.15 ч. Закуска /разговори, игри, ритуали, поздрав и др./
09.15 – 10.00 ч. ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации, игри, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета, експерименти и др.
10.00 – 10.20 ч. Подкрепителна закуска
10.20 – 12.30 ч. ОФПВ и ДФПВ- Педагогически ситуации, игри, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета, експерименти и др.
12.30 – 13.00 ч. Обяд
13.00 – 15.30 ч. Следобеден сън
15.30 – 15.45 ч. ДФПВ-Подвижни игри
15.45 – 16.00 ч. Подкрепителна закуска
16.00 – 19.00 ч. ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации дейности по избор на детето, изпращане на децата, творчески игри, игри с правила, дейност по ателиета, разходки, проектни дейности и др.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


Notice: Undefined variable: url_field in /home/cdgkrem/public_html/slance-dg.com/site/wp-content/themes/suffu-scion/comments.php on line 88