Авг. 292018
 

111_

Скъпи Родители, „Релена-92“ разпространява безплатно тази книга в електронен вариант, защото нашето желание е да сме полезни за успешното преодоляване на проблеми и предизвикателства, свързани с децата. Целта ни е да не даваме теоретични съвети, а да предложим детска книжка с висока практическа стойност. Ако желаете тази книга да бъде персонализирана конкретно за Вашето дете, с неговото име, снимкa и любима играчка – в електронен вид или на хартия, може да видите как на www.zamoetodete.wordpress.com

 

Книгата в PDF формат може да свалите оттук.

Авторско право © Росица Стратиева, „Релена-92“, 2016 г. Някои права запазени. Разрешава се разпространението на книгата в електронен вариант, ако това е с нетърговска цел, без каквито и да е промени в нея. За издаване на книгата на хартиен носител или продажба на електронни копия на книгата трябва да имате договор с „Релена-92“.