Окт. 232019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Слънце“, по четири обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03530-2019-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=940629&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=940630&mode=view

1. Решение Time stamp: Oct 23 13:35:29 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Oct 23 13:35:44 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Oct 23 13:35:53 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Декларация 41-1-ППЗОП Time stamp: Oct 23 13:36:02 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. ЕЕДОП Time stamp: Oct 23 13:36:12 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол 1 Time stamp: Nov 22 14:43:07 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение за отваряне на ценови предложения Time stamp: Dec 3 14:41:22 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Dec 19 13:51:46 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Dec 19 13:51:54 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Dec 19 13:52:03 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Обобщен протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Dec 19 13:52:12 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Dec 19 13:52:21 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Feb 13 14:14:13 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Договор по ПО №1 Time stamp: Feb 13 14:14:23 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Възлагателно писмо по ПО №1 Time stamp: Feb 13 14:14:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Договор по ПО №2 Time stamp: Feb 13 14:14:42 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Възлагателно писмо по ПО №2 Time stamp: Feb 13 14:14:52 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

18. Договор по ПО №3 Time stamp: Feb 13 14:15:01 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

19. Възлагателно писмо по ПО №3 Time stamp: Feb 13 14:15:11 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

20. Договор по ПО №4 Time stamp: Feb 13 14:15:25 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

21. Възлагателно писмо по ПО №4 Time stamp: Apr 9 06:15:11 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

22. Обявление за приключен договор с „Надежда 2000“ ЕООД Time stamp: Sep 21 13:48:47 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

23. Допълнително споразумение с „Надежда 2000“ ЕООД Time stamp: Sep 21 13:48:57 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)