Ян. 292020
 
линк решение:
линк обявление:

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=957005&mode=view

1. Решение за откриване на процедура Time stamp: Jan 29 11:47:18 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление за поръчка Time stamp: Jan 29 11:48:58 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация за участие Time stamp: Jan 29 12:51:51 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Решение за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Mar 5 16:09:49 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол от работата на комисията Time stamp: Mar 5 16:09:58 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Mar 5 16:10:08 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до Мира фууд ЕООД Time stamp: Mar 9 14:21:42 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до Петров Комерс ЕООД Time stamp: Mar 9 14:21:53 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Обявление за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Mar 27 10:47:27 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)