юни 112020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Слънце“, по две обособени позиции”

Номер на поръчката в АОП: 03530-2020-0002
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=982781&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=982790&mode=view

1. Решение Time stamp: Jun 11 14:13:00 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jun 11 14:13:10 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Jun 11 14:13:19 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Протокол №1 от заседанието на комисията Time stamp: Jul 13 11:51:53 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол №1А от заседанието на комисията Time stamp: Jul 15 13:56:29 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Съобщение за отваряне на ценови оферти Time stamp: Jul 27 13:55:26 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Aug 6 13:51:23 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол №1А от работата на комисията Time stamp: Aug 6 13:51:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Aug 6 13:48:29 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Aug 6 13:48:38 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Aug 6 13:48:49 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Aug 6 13:48:58 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „ЕЛИАЗ“ ООД Time stamp: Aug 7 14:07:52 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)