Готовността на детето за обучение в училище

      Основната причина за неуспеваемостта на болшинството учащи, се изразява в тяхната „незрялост“, недостатъчната готовност за сложните процеси на обучението. Съществено […прочетете повече]