Сеп. 152017
 

Уважаеми родители,

От деня, в който детето ви посещава ДГ “ Слънце “, ние – учители и родители поемаме заедно по един общ път към една обща цел – Детето да бъде здраво, да се развият неговите умствени способности и се подобри социалната му активност. Това ще постигнем заедно в съвместната си дейност.

Ние учителите:

Приемаме и уважаваме Вашето дете и Вашето семейство като индивидуалност.
Гарантираме поверителност относно Вашето дете и Вашето семейство.
Осигуряваме позитивна атмосфера на Вашето дете.
Осъществяваме разнообразни дейности, съобразени с възрастта по Програмата за възпитание на децата от 3 до 7 годишна възраст.
Осигуряваме възможност да присъствате на заниманията с децата и приветстваме Вашето участие в живота на групата.
Предоставяме информация за развитието на Вашето дете.
Информираме ви ако детето ви има здравословни проблеми.
Приемаме Вашето дете да посещава детската градина само ако е в добро   здравословно състояние, с което не застрашава здравето на другите деца.
Имаме готовност да разговаряме с Вас в интервала от 12:30 до 13:30 часа.
Провеждаме родителски консултации във време, определено по взаимно     съгласие.

Ние членовете на настоятелството:

Искаме да Ви запознаем със СДРУЖЕНИЕ “ СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ – 97 “, в което членуват родители на деца от ДГ “ СЛЪНЦЕ “.
Сдружението е създадено и юридически регистрирано през 1997 година от група загрижени родители с цел подпомагане на учебния процес и подобряване на финансовото и материално благосъстояние на ДГ “ Слънце “.
Участието в СДРУЖЕНИЕ “ СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ “- 97 е доброволно.
С минимален членски внос Вие осигурявате на децата
по-здравословен и по-съзидателен живот.
Уведомяваме ви , че решенията на настоятелството на “ СДРУЖЕНИЕ   СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ – 97 “ са задължителни за всички родители на деца от   ДГ”Слънце”.

Ние родителите:

Водим детето си до 8.30 часа сутрин, в добър външен вид в детската градина.
Обличаме децата, като се съобразяваме със сезона, условията в детската градина и указанията на учителката.
Предаваме детето в добро здравословно състояние на член от педагогическия екип или медицинската сестра.
Информираме педагогическия екип и медицинската сестра относно здравословни и други проблеми на детето.
Носим уведомителна медицинска бележка с подпис и печат на лекуващия лекар, ако се налага приемът на хомеопатични или противоалергични лекарства.

Заплащаме до 10 число на следващия месец таксата за детска градина.
Заплащаме в посочените срокове таксите за допълнителни педагогически услуги, които сме избрали по наше решение и предпочитание на детето.
Подпомагаме дейността на детската градина според възможностите си.
Уважаваме личността на учителя и не допускаме уронване на авторитета му.
Осигуряваме присъствие на член от семейството на родителските срещи и приемаме техните решения.


Notice: Undefined variable: url_field in /home/cdgkrem/public_html/slance-dg.com/site/wp-content/themes/suffu-scion/comments.php on line 88