Екип

 

Директор: Павлинка Андреева Кръстева

Първа „а“група : учители: ст. учител Дима Георгиева

                                                      ст.учител ДГ Мария Деналова

 

Първа „б“група : учители: ст.учител Галина Чотова

                                                    чител Теменужка Кацарева

 

Втора „а“група:      учители: ст.учител Славка Иванова

                                                       ст. учител Василка Золова

 

Втора „б“група:      учители:    старши учител Даниела Събева

                                                              учител   Румяна Кръстева                                       

 

III ПГ „а“ група: учители: учител Славка Милева

                                            ст. учител Габриела Сотирова

 

III ПГ„б“ група: учители : ст.учител Красимира Панова

                                                       учител Севда ДоневаVI ПГ ”а”група:     учители: ст.учител Жанет Гатева

                                                      ст. учител Нонка Миткова

 

VI ПГ ”б”група:     учители: ст.учител Светлана Запрянова

                                                        учител Христина Корева

                             

 

 

Ст. учител музика ДГ:           Магдалена Делова

 


 

Помощен персонал:

 

  1. Стефка Самунджиева-ЗАС
  2. Елена Кълева –снабдител

 

Пом.възпитатели:

 

  1. Йорданка Добрикова
  2. Златка Мавродиева
  3. Дочка Найденова
  4. Марияна Иванова
  5. Елена Зонгова
  6. Радка Белева
  7. Тонка Чинкова
  8. Иванка Дончева

 

Кухня:

 

1.Катя Байрактарова-готвач

2.Пенка Бенова-пом.готвач

3.Надя Русева-работник кухня

 

Работилница:

 

Петър Кременаров-РПС

Тодор Златанов-общ работник