Екип

 
Педагогически персонал

Педагогически персонал

Непедагогически персонал

Непедагогически персонал

Павлинка Андреева Кръстева – Директор

Василка З. Золова-Джонджорова Ст.у-л дет.градина
Мария Димитрова Деналова Ст.у-л дет.градина
Славка Ангелова Иванова Ст.у-л дет.градина
Галина Николова Чотова Гл.у-л дет.градина
Дима Георгиева Георгиева Ст. у-л дет.градина
Красимира Василева Панова Ст.у-л дет.градина
Габриела Рангелова Сотирова Ст.у-л дет.градина
Анелия Иванова Виткова У-л дет.градина
Светлана Йорд.Запрянова Ст.у-л дет.градина
Даниела Димитрова Събева Ст.у-л дет.градина
Нонка Неделчева Миткова Ст. у-л дет.градина
Славка Борисова Милева Ст. у-л дет.градина
Теменужка Милкова Кацарева У-л дет.градина
Севда Иванова Донева Ст. у-л дет.градина
Румяна Кръстева Кръстева У-л дет.градина
Христина Огнян Корева У-л дет.градина
Магдалена Костадинова Делова Ст.у-л музика
Стефка Ст.Самунджиева ЗАС
Елена Николова Кълева Снабдител
Нели Ангелова Синиклийска Мед. Сестра
Пенка Николова Бенова Готвач
Станислава Ангелова Пом.готвач
Здравка Колева Раб.кухня
Снежана Минчева Пом.възпитател.
Дочка Стоянова Найденова Пом.възпитател.
Стоянка Любенова Стратева Пом.възпитател.
Златка Александрова Мавродиева Пом.възпитател.
Иванка Крумова Дончева Пом.възпитател.
Мариана Петрова Иванова Пом.възпитател.
Радка Русева Белева Пом.въз.с кв.
Тонка Стефанова Чинкова Пом.въз.с кв.
Тодор Златанов Златанов Общ работник
Красимир Комендарев РПС