Необходими документи за постъпване на децата в детската градина за учебната 2021-2022г.

Необходими документи за постъпване на децата в детската градина за учебната 2021-2022г.

За новоприетите деца в детската градина се изискват следните документи: здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния […прочетете повече]