ДГ „Слънце“ сега

 

В ДГ „Слънце” се възпитават и обучават 230 деца. Те са разделени в четири възрастови групи.
За малките”слънчица” се грижи високо квалифициран педагогически и непедагогически персонал. Всички 18 учителки са с висше образование, от които 5 – с ІІ ПКС, 2 – с III ПКС, 4 – с IV ПКС, 4 – с V ПКС. В детската градина работят 8 помощник-възпитатели и 7- помощно- обслужващ персонал.
Детското заведение разполага с добре оборудван физкултурен салон, уютен музикален кабинет, обновен закрит плувен басейн с нова пречиствателна станция,
кабинет по английски език, медицински кабинет с медикаменти и консумативи за първа помощ. На разположение е и интерактивен кабинет, в който се съхраняват педагогическа литература, оперативен и демонстрационен материал, различни видове кукли за театър, над 300 картини и табла.
Просторен двор, богата зеленина и тревни площи, съоръжения за игри привличат малките палавници през слънчевите дни.
Децата разполагат с добра и модерна база за обучение и игри, която се обновява непрекъснато с помощта на юридически регистрирано настоятелство- Сдружение „Слънчев лъч – 97